اصل زیبایی

زیبا بودن فراتر از آن است که چه تعداد را مجذوب تماشای خود کنید،

یا چه میزان آرایش داشته باشید.

زیبا بودن این است که برای چه زندگی میکنید، و معنای شما چیست.

زیبایی، قلب شما است و آنچه که باعث خاص شدن شما میگردد.

زیبایی همان خصوصیات کوچکی است که هویت شما را تشکیل می دهد.

زیبایی یعنی زندگی کردن صادقانه در مسیر فکر.

زیبایی این است...

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید