چهار مرحله از عشق

اولین قدم در نیل به عشق حضور در لحظه است.
آینده وگذشته موجب فکر کردن میگردند و فکر کردن احساس را نابود می کند...

دومین اصل رسیدن به عشق تبدیل سموم وجودمان به شهد است.
برای این کار تنهاچیزی که احتیاج داریم صبر است وقتی که خشمگین می شویم نباید کاری کنیم فقط ذر سکوت بنشینیم و نظاره گر باشیم علیه خشم نباشیم بر له آن هم نباشیم با آن همکاری نکنیم آنرا سرکوب هم نکنیم فقط نظاره کنیم صبور باشیم و ببینیم چه پیش می آید...بگذاریم این احساس اوج بگیرد.

مرحله سوم تقسیم کردن خوبی ها و زیبایی هاست.
چیزهای منفی را برای خود نگه داریم،ولی خوبیها و زیبایی ها را با دیگران تقسیم کنیم
این کار باعث جاری شدن عشق همچون رودخانه می شود،رودخانه ای که سرچشمه آن قلب ماست.
شریک شدن باعث برطرف شدن تنگناها و معضلات نهفته دردلمان می گردد.

واما چهارمین گام در راه رسیدن به عشق،هیچ بودن است.
به محض اینکه فکر کنیم که کسی هستیم،عشق از جاری شدن باز می ایستد.
عشق فقط از ذرون کسی به بیرون جاری می شود که «کسی»نباشد.
عشق در نیستی خانه دارد.هنگامی که خالی باشیم عشق نیز در ما جای خواهد گرفت.

وقتی آکنده از غرور باشیم،عشق ناپدید می شود.


ـــ وین دایر:کتاب «خدا،حقیقتی دراعماق وجود انسان»


/ 1 نظر / 21 بازدید
مهدی

سلام یاسر جان اوامری باشه در خدمتیم...وب قشنگ و خوبی داری بهت تبریک میگم....