نیک شویم...!

نوروزتان خجسته باد


بیاییم همه باهم درسال نوین
راستی را به جای دروغ
صداقت را به جای ریاکاری
شادی را به جای غم
دانایی را به جای نادانی
شعور را به جای خرافه
بخشش را به جای ستم
مهر را به جای کینه
وخدا را به جای اهریمن
ستایش نماییم...

/ 0 نظر / 19 بازدید