قانون 15دقیقه

این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد!

 ساموئل اسمایلز ،مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، براین اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد بلکه شخصیت ملت ها را تعیین می کند؛

1-اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.

2-اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چندسال موفقیت نصیبتان خواهد شد.

3-اگر روزی 15دقیقه رابه فراگیری زبان خارجه اختصاص دهید از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

4-اگر روزی 15دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

5-اگر روزی 15 دقیقه مطالعه وسلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.

زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آن قدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی اندازید.

جالب تر اینکه، کشور ژاپن امروزه موفقیت خود را مدیون این قانون می داند !

 

/ 0 نظر / 18 بازدید