زندگی

زندگی زندان نیست،زندگی مجازات نیست،زندگی یک پاداش است،وبه آنهایی تقدیم می شود که لیاقتش را دارند.

این حق توست که از زندگی لذت ببری؛اگر این کار را نکنی گناه کرده ای.

اگر جهان هستی را همانگونه که یافته ای ترک کنی و آن را زیباتر نسازی،بر علیه آن کار کرده ای.

قبل از اینکه آن را ترک کنی،آن را اندکی شادتر،زیباتر و دلپذیرتر بساز.

برگرفته از:کتاب خدا حقیقتی در اعماق وجود انسان- وین دایر

/ 0 نظر / 14 بازدید