خوشبختی

خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد،انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند.

خوشبختی نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها.

قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید.

  اغلب ما تمایل داریم فراموش کنیم که خوشبختی در نتیجه بدست آوردن نداشته ها حاصل نمی گردد، بلکه از طریق شناختن و قدرشناسی داشته هایمان بدست می آید.

/ 0 نظر / 5 بازدید