آرزو...

امیدواریم ...

 

 

 چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در
آدم ها ببینند...


قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد ...


ذهنی که بدیها را فراموش کند ...


و...

روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد ...!

/ 0 نظر / 17 بازدید