اگر مثبت فکر نکنیم چه می شود؟

یک آزمایش ساده

 همین الان هرجا که نشستید ودارید این مطلب را می خوانید پای راسستتون را از زمین بلند کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید

 حالا با دست راستتون تو هوا حرف ع رو بنویسید

 جهت حرکت پاتون عوض شد؟!؟!

میدانید چرا؟

 چون وقتی می خواهید حرف عین را بنویسید ذهن شما در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت می کند و به همین خاطر پاتون ناخوداگاه جهتش را عوض می کند تا با ذهنتون هماهنگ عمل کند

 این را گفتم برای اینکه یادتون باشد وقتی دارید منفی فکر می کنید ناخوداگاهتون با شما همراه می شود و شروع می کند به رفتار منفی گرایانه حتی اگر شما این را نخواسته باشید!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید