امید یعنی...

اﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﺭﺍ
ﻭﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯽ ﮐﺴﯿﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻦ...
فراموش کن تنهاییت را و عاشقانه ای بساز زیبا
 به نام او که دوستش داری


 

/ 0 نظر / 24 بازدید