نوروز خجسته باد...

به کورش به آرش به جمشید قسم
                                    به نقش و نگار تخت جمشید قسم

که ایران همی قلب و خون من است
                                      گرفته ز جان از وجود من است...


نوروز

این یادگار نیاکان؛یادگار جمشید
بر همه ایرانیان خجسته و فرخنده باد.

 
نوروز هدیه و یادمان گذشته دور ، یکی از پایه های هویتی و افتخار دیرینه ما ایرانیان می باشد.

دورد به روان پاک نیاکان ما.

/ 0 نظر / 17 بازدید