بهتر از...

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید...

در عوض لبخند بزنید و به او بگویید:

ممنون

بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید