مرد

یک مرد می تواند چندین بار شکست بخورد،
اما تا زمانیکه شروع به عیب جویی و مقصر دانستن دیگران نکند، مغلوب شمرده نخواهد شد.

پذیرش مسئولیت کارها در زندگی اولین قدم برای بهبود شرایط است.

شما نه تنها ستاره فیلم زندگی خود هستید، بلکه فیلم نامه را هم خودتان می نویسید

/ 0 نظر / 15 بازدید