خدا عشق است و...

آموختم که خدا عشق است و عشق تنها خداست؛
آموختم که وقتی ناامید می شوم  خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار می کشد تا دوباره به رحمتش امیدوار شوم؛
آموختم اگر تاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدا برایم بهترینش را در نظر گرفته است؛ 
آموختم که زندگی سخت است ولی من از او سخت ترم...

 


/ 0 نظر / 18 بازدید