عشق همیشه حاضر است..

اغلب روابطی که  به سمت شکست می روند بخاطر حضور نداشتن عشق نیست.

 عشق همیشه حاضر است.

تنها مشکل این است که یکی بسیار زیاد دوست داشته شده است و دیگری به اندازه کافی دوست داشته نشده است!

/ 0 نظر / 22 بازدید