چرخه عشق

 

عشق یک چرخه است
  
وقتی عاشق می شویم، صدمه می بینیم.

وقتی صدمه می بینیم، متنفر می شویم.

وقتی متنفر می شویم، سعی می کنیم فراموش کنیم.

وقتی سعی می کنیم فراموش کنیم، دل تنگ می شویم.

وقتی دل تنگ می شویم...

در نهایت دوباره عاشق می شویم!

/ 0 نظر / 18 بازدید