حق انتخاب

به خاطر سه چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکنید:

       چهره

                والدین (پدر و مادر)

                                               زادگاه

چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آن ها ندارد.

/ 0 نظر / 15 بازدید