# ایران

معنی ماه های ایرانی را بدانیم.

فروردین...........................انسانهای پاک اردیبهشت.......................راستی خرداد..............................رسایی کمال تیر...................................ایزدباران مرداد...............................جاودانگی شهریور........................... شهریاری نیک مهر................................. پیوستن بامهربانی آبان................................. آب ها آذر................................... آتش دی.................................. دانای آفریننده بهمن................................ منش نیک اسفند...............................آرامش ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید