# نیایش

monajat

معبودا : مرا آنگونه در جمع دوستانم قرار بده تا بتوانم هر روزم را درکنارشان روزی بسازم که تو دوست داری
/ 0 نظر / 2 بازدید